กสก.แนะเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ ได้ผลผลิตดีกว่า พร้อมสนับสนุนในโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา 2561

Continue reading “กสก.แนะเกษตรกรใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์คุณภาพ ได้ผลผลิตดีกว่า พร้อมสนับสนุนในโครงการปลูกข้าวโพดหลังนา 2561”

อนุมัติ “มะพร้าว”เป็นสินค้าควบคุม ป้องกันลอบนำเข้า หวังกระตุ้นราคามะพร้าวในประเทศให้สูงขึ้น

Continue reading “อนุมัติ “มะพร้าว”เป็นสินค้าควบคุม ป้องกันลอบนำเข้า หวังกระตุ้นราคามะพร้าวในประเทศให้สูงขึ้น”

สสก.3รย.งัด 3 มาตรการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ใน 8 จว.ตะวันออก หลังพบระบาดในปท.เพื่อนบ้าน หวั่นกระทบไทย

Continue reading “สสก.3รย.งัด 3 มาตรการเฝ้าระวังโรคใบด่างมันสำปะหลัง ใน 8 จว.ตะวันออก หลังพบระบาดในปท.เพื่อนบ้าน หวั่นกระทบไทย”

“เกษตรกรหนองขยาด” พนัสนิคม ยิ้มออก “ปลูกหอมแบ่ง” อาชีพเสริมหลังนา สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ

Continue reading ““เกษตรกรหนองขยาด” พนัสนิคม ยิ้มออก “ปลูกหอมแบ่ง” อาชีพเสริมหลังนา สร้างรายได้เป็นกอบเป็นกำ”

ชาติอาเซียน 10+3 ลงพื้นที่ดูไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องบ้านบึง ชลบุรี

Continue reading “ชาติอาเซียน 10+3 ลงพื้นที่ดูไร่นาสวนผสมเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวทางศาสตร์แห่งพระราชา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องบ้านบึง ชลบุรี”

พ่อเมืองสระแก้ว สั่งขึงชายแดนเข้ม สกัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระบาดหนักในกัมพูชา เผยความน่ากลัวเป็นโรคอุบัติใหม่ หวั่นทะลักเข้าไทยสร้างความย่อยยับแก่เกษตรกร และวงจรธุรกิจมันสำปะหลัง

Continue reading “พ่อเมืองสระแก้ว สั่งขึงชายแดนเข้ม สกัดโรคใบด่างมันสำปะหลัง ระบาดหนักในกัมพูชา เผยความน่ากลัวเป็นโรคอุบัติใหม่ หวั่นทะลักเข้าไทยสร้างความย่อยยับแก่เกษตรกร และวงจรธุรกิจมันสำปะหลัง”

เกษตรจังหวัดสระแก้ว หนุน 22 ล้านบาท ทำ MOU ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพผลผลิต เติบโตอย่างยั่งยืน

Continue reading “เกษตรจังหวัดสระแก้ว หนุน 22 ล้านบาท ทำ MOU ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อย ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ยกระดับคุณภาพผลผลิต เติบโตอย่างยั่งยืน”

สสก. 3 ระยอง ขยายผลงานเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ดึงเกษตรกรร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9

Continue reading “สสก. 3 ระยอง ขยายผลงานเกษตร ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ดึงเกษตรกรร่วมสืบสานพระราชปณิธานในหลวง ร.9”

แก้จุดบอด กระจายความรู้ไม่ทั่วถึง หนุนเกษตรกรตะวันออก เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ผ่าน e-Learning

Continue reading “แก้จุดบอด กระจายความรู้ไม่ทั่วถึง หนุนเกษตรกรตะวันออก เรียนรู้การเลี้ยงผึ้งชันโรง ผ่าน e-Learning”

เห็นผลจริง แนะเกษตรกรปลูกพริกไทยจันทบุรี ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ “สารชีวภัณฑ์” ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-ปลอดพิษ-ดีต่อสุขภาพ

Continue reading “เห็นผลจริง แนะเกษตรกรปลูกพริกไทยจันทบุรี ลดการใช้สารเคมี หันมาใช้ “สารชีวภัณฑ์” ลดต้นทุน-เพิ่มผลผลิต-ปลอดพิษ-ดีต่อสุขภาพ”