องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น

Continue reading “องคมนตรี เชิญถุงพระราชทานไปมอบแก่ราษฎรและเจ้าหน้าที่ โครงการฟาร์มตัวอย่างตามพระราชดำริบ้านดงเย็น”

องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ มั่นใจหากไม่มีพายุฝนมาเติมน้ำ สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองจะดีขึ้น

Continue reading “องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ มั่นใจหากไม่มีพายุฝนมาเติมน้ำ สถานการณ์ลุ่มน้ำแม่กลองจะดีขึ้น”

องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

Continue reading “องคมนตรี ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้”

องคมนตรี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส

Continue reading “องคมนตรี สนองพระราชดำริ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ติดตามความคืบหน้าโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.นราธิวาส”

องคมนตรี สนองพระราชดำริ ร.10 ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคอิสาน

Continue reading “องคมนตรี สนองพระราชดำริ ร.10 ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในภาคอิสาน”

องคมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประชุมสัญจร กำหนดแนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน

Continue reading “องคมนตรี นำคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ ประชุมสัญจร กำหนดแนวทางการจัดการศูนย์เรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน”

มาแน่ “อ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ช่วยชาวหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีน้ำกินน้ำใช้ พ้นภัยแล้งซ้ำซาก

Continue reading “มาแน่ “อ่างเก็บน้ำลำสะพุง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ” ช่วยชาวหนองบัวแดง ชัยภูมิ มีน้ำกินน้ำใช้ พ้นภัยแล้งซ้ำซาก”

องคมนตรี ติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคอิสาน

Continue reading “องคมนตรี ติดตามเร่งรัดและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในพื้นที่ภาคอิสาน”

องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 จ.อุดรธานี

Continue reading “องคมนตรีติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรัชกาลที่ 9 จ.อุดรธานี”

องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

Continue reading “องคมนตรี ติดตามการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช”