โล่งใจได้!…ชลบุรีไร้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่ม “ปศุสัตว์”คาดปีหน้าอาจปลดล็อคพื้นที่สีแดง ย้ำพาหมาแมวฉีดวัคซีนต่อเนื่อง 

Continue reading “โล่งใจได้!…ชลบุรีไร้ติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้าเพิ่ม “ปศุสัตว์”คาดปีหน้าอาจปลดล็อคพื้นที่สีแดง ย้ำพาหมาแมวฉีดวัคซีนต่อเนื่อง “

นายก ทม.หนองปรือ ประชุม อสม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รพ.สต.มาบประชัน เน้นไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย

Continue reading “นายก ทม.หนองปรือ ประชุม อสม. พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์รพ.สต.มาบประชัน เน้นไฟส่องสว่างเพื่อความปลอดภัย”

เปิดบริการสาธารณสุขในชุมชน ตรวจรักษาโรค คัดกรอง หวังลดปัญหาสุขภาพชาวบ้าน

Continue reading “เปิดบริการสาธารณสุขในชุมชน ตรวจรักษาโรค คัดกรอง หวังลดปัญหาสุขภาพชาวบ้าน”

ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ในเครือ BDMS ประชุมวิชาการสร้างความพร้อมบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ

Continue reading “ศูนย์อุบัติเหตุและฉุกเฉิน รพ.ในเครือ BDMS ประชุมวิชาการสร้างความพร้อมบุคลากรในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ”

MTEC มอบรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย พร้อมติดตามผลการใช้งาน นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์

Continue reading “MTEC มอบรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย พร้อมติดตามผลการใช้งาน นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์”

เมืองพัทยา ลุยจับสุนัขจรจัด-ทำหมัน หวังลดปริมาณสุนัขจรจัดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Continue reading “เมืองพัทยา ลุยจับสุนัขจรจัด-ทำหมัน หวังลดปริมาณสุนัขจรจัดและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า”

หนุนประชาชนออกกำลังกาย ทม.หนองปรือ เปิดโครงการ 365 วัน 1,000 กิโลเมตร หวังเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนให้ทุกเพศทุกวัย

Continue reading “หนุนประชาชนออกกำลังกาย ทม.หนองปรือ เปิดโครงการ 365 วัน 1,000 กิโลเมตร หวังเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนให้ทุกเพศทุกวัย”

เปิดตัว นวัตกรรมถุงเท้า ‘ปกป้องเท้า’ ป้องกันบาดแผลติดเชื้อจากโรคเบาหวาน 

Continue reading “เปิดตัว นวัตกรรมถุงเท้า ‘ปกป้องเท้า’ ป้องกันบาดแผลติดเชื้อจากโรคเบาหวาน “

สธ.เมืองพัทยา จัดอบรม อสม. “ 10ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภุณฑ์ยาสูบฯ” เพื่อบอกต่อคนใกล้ตัวได้ถูกต้อง

Continue reading “สธ.เมืองพัทยา จัดอบรม อสม. “ 10ข้อต้องรู้ พ.ร.บ.ควบคุมผลิตภุณฑ์ยาสูบฯ” เพื่อบอกต่อคนใกล้ตัวได้ถูกต้อง”

ชมรมดอกลำดวน  เตรียมรับมืออากาศเย็น  ให้ความรู้สมาชิกการดูแลสุขภาพ  หวั่นผู้สูงอายุป่วยรับหนาวแรก

Continue reading “ชมรมดอกลำดวน  เตรียมรับมืออากาศเย็น  ให้ความรู้สมาชิกการดูแลสุขภาพ  หวั่นผู้สูงอายุป่วยรับหนาวแรก”