ทม.หนองปรือ ร่วมกับ สพภ.3 ชลบุรี  ออกหน่วยบริการประชาชน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

Continue reading “ทม.หนองปรือ ร่วมกับ สพภ.3 ชลบุรี  ออกหน่วยบริการประชาชน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย”

กีฬาพัฒนาคน..ประมวลบรรยากาศความสุข สนุก สามัคคี งานแข่งกีฬาสี “โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา” ประจำปี2561

Continue reading “กีฬาพัฒนาคน..ประมวลบรรยากาศความสุข สนุก สามัคคี งานแข่งกีฬาสี “โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา” ประจำปี2561”

UNDP ประสานมือ ยธ.- มูลนิธิซิสเตอร์  อบรมทำคู่มือสำหรับตำรวจ  เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อคนข้ามเพศในไทย

Continue reading “UNDP ประสานมือ ยธ.- มูลนิธิซิสเตอร์  อบรมทำคู่มือสำหรับตำรวจ  เพื่อความเข้าใจที่ดีขึ้นต่อคนข้ามเพศในไทย”

 “ครอบครัวศุภชาติไกรสร” นำพุทธศาสนิกชนในพัทยา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พร้อมถวายเงินกฐินกว่า 1 ล้านบาท

Continue reading ” “ครอบครัวศุภชาติไกรสร” นำพุทธศาสนิกชนในพัทยา ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน วัดชัยมงคล พระอารามหลวง พร้อมถวายเงินกฐินกว่า 1 ล้านบาท”

กลุ่มพัฒนาสตรีเมือง มอบข้าวสาร ให้กับสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ สร้างขวัญกำลังใจเด็กและเยาวชน

Continue reading “กลุ่มพัฒนาสตรีเมือง มอบข้าวสาร ให้กับสถานศึกษาและสถานสงเคราะห์ สร้างขวัญกำลังใจเด็กและเยาวชน”

คกก.“สานใจไทย สู่ใจใต้” พบปะให้กำลังใจเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 34 ในชลบุรี

Continue reading “คกก.“สานใจไทย สู่ใจใต้” พบปะให้กำลังใจเยาวชนและครอบครัวอุปถัมภ์ รุ่นที่ 34 ในชลบุรี”

คณะผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ นำทีมสัมมนาหาแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้@ศพส.บ้านบางละมุง

Continue reading “คณะผู้บริหารกรมกิจการผู้สูงอายุ นำทีมสัมมนาหาแนวทางในการพัฒนาบริหารจัดการองค์กรสู่ความเป็นเลิศ พร้อมร่วมปลูกต้นไม้@ศพส.บ้านบางละมุง”

หน.กลุ่มเรารักษ์บางละมุง ร่วมทำความสะอาดชายหาด ปลูกต้นราชพฤกษ์ 9 ต้น ภายใต้ชื่อ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” ในกิจกรรม “รวมหยดน้ำ@School”

Continue reading “หน.กลุ่มเรารักษ์บางละมุง ร่วมทำความสะอาดชายหาด ปลูกต้นราชพฤกษ์ 9 ต้น ภายใต้ชื่อ “ปลูกต้นไม้ในใจคน” ในกิจกรรม “รวมหยดน้ำ@School””

ทุกภาคส่วนร่วมใจ BIG CLEANING ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ พร้อมต้อนรับ “บิ๊กเต่า” รมว.ทส.รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก

Continue reading “ทุกภาคส่วนร่วมใจ BIG CLEANING ตลาดลานโพธิ์ นาเกลือ พร้อมต้อนรับ “บิ๊กเต่า” รมว.ทส.รณรงค์ลดใช้ถุงพลาสติก”

คณะผู้แทนไทย โชว์วิสัยทัศน์การเสริมสร้างบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล บนเวทีประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี 2561

Continue reading “คณะผู้แทนไทย โชว์วิสัยทัศน์การเสริมสร้างบทบาทสตรีให้มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจดิจิทัล บนเวทีประชุมเอเปกด้านสตรีและเศรษฐกิจ ปี 2561”