ครอบครัว “คณาวัฒนกุล-กาญจนประภาส” มอบเครื่องช่วยหายใจแก่ รพ.บางละมุง ช่วยลดปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์

ที่ โรงพยาบาลบางละมุง ครอบครัวคณาวัฒนกุล พร้อมด้วย ครอบครัวกาญจนประภาส นำโดย นายภาโณตน์ คณาวัฒนกุล อดีตสมาชิกสภาเมืองพัทยา นางศิริพร กาญจนประภาส นายสินไชย วัฒนศาสตร์สาธร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ญาติพี่น้อง บุตรหลานของทั้ง 2 ครอบครัว ร่วมมอบเครื่องช่วยหายใจ จำนวน 3 เครื่อง มูลค่า 1,500,000 บาท เพื่อใช้งานนอกห้อง ICU  เพื่อสำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถหายใจได้ด้วยตัวเอง โดยมี นายแพทย์ณรงค์ศักดิ์ เอกวัฒนะกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบางละมุง ทีมแพทย์ พยาบาล ร่วมรับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

สำหรับเครื่องช่วยหายใจที่ใช้นอกห้อง ICU นั้น ปัจจุบันทางโรงพยาบาลบางละมุงมีเครื่องดังกล่าวแล้วจำนวน 2 เครื่อง และขาดแคลนอีกจำนวน 4 เครื่อง และมีความต้องการเครื่องช่วยหายใจที่ใช้ในห้อง ICU อีกจำนวน 6 เครื่อง ทั้งนี้ปัจจุบันโรงพยาบาลบางละมุงเป็นโรงพยาบาลทั่วไป มีเตียงในการรับผู้ป่วยใน 250 เตียง มีบุคคลกรทางการแพทย์รวมทั้งสิ้น 950 คน มีแพทย์จำนวน 57 คน เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยในสาขาหลักประกอบด้วย แผนกสูตินารี แผนกกุมารเวช แผนกศัลยกรรมกระดูกและข้อ และเปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยในสาขารอง ประกอบด้วย แผนกจิตเวช แผนกหู คู จมูก ตา แผนกรังสี และแผนกวิสัญญี โดยอนาคตจะมีการขยายเตียงในการรองรับผู้ป่วยเพิ่มเป็น 600 เตียง ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการขยายสถานที่ให้บริการ มีการก่อสร้างอาคาร ขนาด 10 ชั้นในการรองรับการให้บริการและการยกระดับฐานะ ซึ่งคาดว่าอาคารดังกล่าวจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2562

Follow Us