เจ้าของศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง ชี้พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์เลี้ยงแก้ไขปัญหาไม่ตรงจุด แนะทำหมันช่วยลดปริมาณที่แท้จริง

นายสุรพล สงวนชาติศรไกร ผู้บริหารมูลนิธิสงวนชาติศรไกร ในฐานะเจ้าของศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง เปิดเผยถึงการออกร่างพรบ.คุมครองสัตว์เลี้ยงว่า ในฐานะที่ตัวเองเป็นคนพัทยาที่ผ่านมาพบเห็นปัญหาสุนัขจรจัดในพื้นที่เมืองพัทยามีเป็นจำนวนมาก จึงมีแนวคิดจัดตั้งศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัด ขึ้นในพื้นที่ ตำบลพูลตาหลวง อ.สัตหีบ ในการรับเลี้ยงสุนัขจรจัดในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ซึ่งได้มีการประสานกับเมืองพัทยาในการรับสุนัขจรจัดที่เมืองพัทยาดำเนินการจับมาส่งให้ศูนย์รับเลี้ยง จนปัจจุบันที่ศูนย์มีสุนัขจรจัดประมาณ 2,000 ตัว โดยขณะนี้ได้ปิดการรับสุนัขจรจัดแล้วเนื่องจากจำนวนที่มีอยู่ภายในศูนย์นั้นถือว่ามากพอแล้ว ส่วนการรับเลี้ยงสุนัขจรจัดก็ได้รับการสนับสนุนจากเมืองพัทยาบ้างจำนวนหนึ่งและมีผู้ใจบุญบริจาคบ้าง แต่ที่เหลือทางศูนย์ต้องจัดหาซื้อหามาเลี้ยงสุนัขทั้งหมดด้วยตัวเอง

ผู้บริหารมูลนิธิสงวนชาติศรไกร กล่าวอีกว่า หากมีการออกพ.ร.บ.ป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ มีผลบังคับใช้ในอนาคต ตัวเองในฐานะที่มีสัตว์เลี้ยงในการดูแลเป็นจำนวนมาก จะต้องเข้าหารือกับผู้มีอำนาจในการช่วยแบกรับภาระค่าใช้จ่ายที่ต้องรับในการขึ้นทะเบียนสัตว์เลี้ยง และโดยส่วนตัว ถามว่าเห็นด้วยกับพ.ร.บ.ดังกล่าวหรือไม่ คิดว่าการแก้ไขปัญหาสัตว์เลี้ยงนั้นมีแนวทางที่ดีกว่าการออกพ.ร.บ. คือการนำสัตว์เลี้ยงไปทำหมัน ซึ่งจะเป็นการลดจำนวนสัตว์เลี้ยงทั้งสุนัขจรจัด แมวจรจัดได้เป็นอย่างมาก และถือเป็นการแก้ไขปัญหาที่ตรงจุด และจะส่งผลให้ปัญหาเรื่องสัตว์เลี้ยงจรจัดลดลงอย่างถาวร และเชื่อว่าการออกพ.ร.บ.สัตว์เลี้ยงนั้น เป็นการแก้ไขปัญหาที่เดินทางมาผิดแนวทาง

Follow Us