สภม.พัทยา เตรียมต่อยอดแนวทางการจัดการขยะรีไซเคิลชุมชนบ้านเนินรถไฟ หวังลดปริมาณขยะ อึ้งบางจุดไฟฟ้า-ประปาเข้าไม่ถึง

          ที่ ชุมชนบ้านเนินรถไฟ ถนนเลียบทางรถไฟ พัทยา นายสินธ์ไชย วัฒนศาสตร์สาธร และนายโชฎึก โชติกำจร สมาชิกสภาเมืองพัทยา ลงพื้นที่พบปะพูดคุย และรับฟังปัญหาต่างๆ ของชุมชนบ้านเนินรถไฟ โดยมี นายมนูญ วงษ์เสนา ประธานชุมชนบ้านเนินรถไฟ ประชาชนในชุมชนฯ ให้การต้อนรับและชี้แจงปัญหา

          นายสินธ์ไชย กล่าวว่า การมาครั้งนี้เพื่อเยี่ยมชมชุมชนและรับฟังปัญหาต่างๆ รวมถึงการดูแนวทางการจัดการขยะมูลฝอย ซึ่งชุมชนประสบความสำเร็จเรื่องการบริหารจัดการขยะรีไซเคิล ทำให้สมาชิกสภาเมืองพัทยาเห็นว่าควรจะนำไปต่อยอดกับชุมชนต่างๆ ของเมืองพัทยาในการลดปริมาณขยะ เนื่องจากปัจจุบันปัญหาขยะเมืองพัทยาที่ยังไม่ได้กำจัดถึง 450 ตัน ทั้งนี้หากแต่ละชุมชนมีการคัดแยกขยะ จะช่วยลดปัญหาขยะของเมืองพัทยาและลดปริมาณขยะที่เกิดขึ้นได้บ้าง

           นายสินธ์ไชย กล่าวอีกว่า การลงพื้นที่ในชุมชนบ้านเนินรถไฟยังได้รับทราบว่าชุมชนแห่งนี้ยังประสบปัญหาเรื่องระบบสาธารณูปโภคที่ยังเข้าไม่ถึงในบางซอย ทั้งไฟฟ้าและประปา แม้ชุมชนดังกล่าวจะตั้งอยู่ในพื้นที่ในกลางเมืองพัทยาก็ตาม เบื้องต้นจะนำปัญหาที่ได้รับไปเรียนฝ่ายบริหารเมืองพัทยา เพื่อหาแนวทางแก้ไข เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการด้านสาธารณูปโภคต่อไป.

Follow Us