ใช้ได้จริง! ชมรม อสม.บางละมุง เปิดตัว “เครื่องพ่นยุงแบบมือถือ”  แก้ไขปัญหาเครื่องไม่เพียงพอ  หวังช่วยลดจำนวนลูกน้ำยุงลาย ลดผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

          ชลบุรี(30 ต.ค.2561) เจ้าหน้าที่ชมรม อสม.อำเภอบางละมุง  ได้นำเครื่องพ่นยุงแบบมือถือมาสาธิตวิธีการใช้ให้บรรดา อสม.ในพื้นที่อำเภอบางละมุง  หลังจากที่พบว่าปัจจุบันจำนวนผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก เพิ่มจำนวนมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง สาเหตุมาจากพาหะนำโรคอย่างยุงลายไม่ได้ลดจำนวนลง  แต่กลับเพิ่มสูงขึ้น  ซึ่งหลังจากที่เกิดผู้ป่วยเกิดขึ้นในพื้นที่ พบว่าทาง อสม.ได้ขอความร่วมมือจากทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการนำเครื่องพ่นยุงมาพ่นบ้านที่มีผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก  แต่พบว่าส่วนใหญ่ต้องรอคิว  เครื่องพ่นยุงไม่ว่าง 

          ดังนั้นเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว อสม.แต่ละพื้นที่น่าจะมีการซื้อเครื่องพ่นยุงแบบมือถือติดเอาไว้ เพราะว่าหากมีเหตุฉุกเฉินก็ไม่ต้องรอเครื่องพ่นยุงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก็สามารถนำเครื่องพ่นยุงมือถือ พ่นยุงในบ้านที่มีผู้ป่วยได้เลยทันที โดยบรรยากาศในการสาธิตการใช้เครื่องพ่นยุงแบบมือถือ พบว่าบรรดา อสม.แต่ละพื้นที่ต่างสนใจเครื่องพ่นยุงมือถือเป็นอย่างมาก  เพราะสามารถใช้ได้จริง  ใช้ง่าย  และราคาไม่แพง

Follow Us