กีฬาพัฒนาคน..ประมวลบรรยากาศความสุข สนุก สามัคคี งานแข่งกีฬาสี “โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา” ประจำปี2561

         ที่ โรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี นายนิรันดร์ วัฒนศาสตร์สาธร อดีตนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาสีภายใน ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วย นายชิด สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา คณะครู สมาชิกสโมสรไลออนล์ พัทยาตากสิน และเด็กนักเรียน เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง

          สำหรับการแข่งขันกีฬาสีภายในโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ประจำปี 2561 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-8 พฤศจิกายน 2561 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 สี คือ สีเขียว และ สีม่วง แบ่งประเภทกีฬารวม 6 รายการ ประกอบด้วย ปาลูกบอล การแข่งขันวิ่งผลัด การแข่งขันเดินกะลาผลัด การแข่งขันฟุตบอล ชาย การแข่งขันโกลบอล หญิง และการประกวดลีดเดอร์

          การจัดการแข่งขันกีฬาสีภายในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนมีสุขภาพที่แข็งแรง มีน้ำใจเป็นนักกีฬารู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเป็นวิถีทางหนึ่งที่จะช่วยให้นักเรียนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา และคุณธรรม ซึ่งบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ทั้งกองเชียร์ของทั้ง 2 สี

          นอกจากนี้สโมสรไลออนส์พัทยาตากสิน ยังได้มอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี อีกด้วย

Follow Us