พช.มท.ชวนชมงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี:เที่ยวบ้านฉัน ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก

          กระทรวงมหาดไทย โดยกรมการพัฒนาชุมชน  ได้กำหนดจัดงาน  แสดงผลงาน ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี:เที่ยวบ้านฉัน  ไปแล้วจะรู้ อยู่แล้วจะรัก  ระหว่างวันที่ 22-26 พ.ย.61 ณ Hall 5-7 อิมแพค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี

Follow Us