ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราช เมื่อวันที่ 13 พ.ย.2561 นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ 365 วัน 1,000 กิโลเมตร พร้อมด้วยนางจำเนียร ไชยนิตย์ ประธานกลุ่มพัฒนาสตรีฯ และผู้บริหารเทศบาลเมืองหนองปรือ เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ท่ามกลางประชาชนในพื้นที่ และพื้นที่ใกล้เคียง ต่างให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

เทศบาลเมืองหนองปรือ ได้เห็นถึงความสำคัญของการออกกำลังกาย ด้วยวิธีการเดิน หรือการวิ่ง เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืน จึงได้จัดให้มีโครงการ 365 วัน 1,000 กิโลเมตรขึ้น ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพ โดยมีการเปิดรับสมัครสมาชิก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมา พบว่าปัจจุบันมีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 800 คน ซึ่งผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการจะได้รับริสแบนด์ สัญลักษณ์ของโครงการฟรี และผู้ที่วิ่งได้ครบตามเป้าหมายก็จะได้รับเหรียญที่ระลึกอีกด้วย

นอกจากกิจกรรมข้างต้นแล้ว ทางเทศบาลเมืองหนองปรือ มีแผนที่จะรณรงค์ในการลดใช้ถุงพลาสติก และภาชนะโฟม รวมทั้งลดปริมาณขยะในพื้นที่ ด้วยโครงการแจกถุงผ้าฟรี ในวันที่ 15 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.เป็นต้นไป ณ ตลาดไร่วนาสินธุ์

           สำหรับโครงการ 365 วัน 1000 กิโลเมตร ประชาชนที่สนใจ สามารถสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ได้ ณ บริเวณสนามตะกร้อในเวลา 16.30 น. ทุกวันจันทร์-ศุกร์ ที่ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา ภูมิพลมหาราช หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมเทศบาลเมืองหนองปรือ หมายเลขโทรศัพท์ 038-933-110

Follow Us