ที่ บริเวณซอยหลังโรงพยาบาลบางละมุง และโรงเรียนอักษรศึกษา นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา พร้อมด้วย นายนิคม หมดราคี ประธานกรรมการบริหารโรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป นายสัตวแพทย์สุรพงษ์ วงศ์สุทธาวาส นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มสัตวแพทย์เมืองพัทยา เจ้าหน้าที่สำนักสิ่งแวดล้อมเมืองพัทยา และเด็กนักเรียนโรงเรียนอักษร กว่า 30 คน เดินทางมายังบริเวณดังกล่าว ในการทำ CRS เก็บขยะและทำความสะอาดพื้นที่โดยรอบ

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่สัตว์แพทย์เมืองพัทยายังได้มีการจับสุนัขจรจัด ที่ถูกนำมาปล่อยทิ้งไว้ไม่มีเจ้าของในการดูแล โดยจะจับสุนัขเพศเมีย นำไปทำหมัน เพื่อลดปริมาณจำนวนสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยาลง อีกทั้งยังเป็นการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในพื้นที่เมืองพัทยา ก่อนนำไปไว้ที่ศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง ต่อไป

          ด้าน นายนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา กล่าวว่า จากรายงานกลุ่มสัตวแพทย์เมืองพัทยา พบว่า ปัจจุบันเมืองพัทยามีสุนัขจรจัดกว่า 3,000 ตัว และเมืองพัทยาสามรถจับไปแล้ว ส่งต่อไปยังศูนย์รับเลี้ยงสุนัขจรจัดพลูตาหลวง จำนวน 1,600 ตัว ในการแก้ไขปัญหาในเบื้องต้นนั้นทำได้เพียงการทำหมันสุนัขจรจัดเพศเมีย เพื่อลดจำนวนปริมารสุนัขจรจัดลงและเพื่อเป็นการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเมืองพัทยา ส่วนการแก้ไขระยะยาวนั้นต้องขอความร่วมมือกับทุกภาคส่วน รวมถึงคนรักสัตว์ที่ต้องช่วยกันดูแลสัตว์เลี้ยง นำสุนัขทุกตัวไปรับการฉีดวัคซีน และไม่ปล่อยสุนัขออกมาเพ่นพ่าน สร้างความเดือดร้อนรำคาญให้กับส่วนรวม

Follow Us