วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เตรียมความพร้อมจัด 3 งานสำคัญส่งท้ายปี 2561

           ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา(14 พ.ย.2561) บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2 ปีการศึกษาที่ 2 ประจำปี 2561 พร้อมด้วย บาทหลวงภัทรพงศ์ ศรีวรกุล ที่ปรึกษา และนายบรรลือ กุลละวณิชย์ รองนายกเมืองพัทยา นำเหล่ากรรมการเข้าร่วมประชุมดังกล่าวอย่างพร้อมเพรียง

          ในที่ประชุมมีการชี้แจงกำหนดการจัด 3 กิจกรรมสำคัญ ในช่วงปลายปีนี้ ประกอบด้วย งานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่, พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา และงานคืนสู่เหย้าชาวเหลือแดง ประจำปี 2561 อันเป็น 3 กิจกรรมที่ทางวิทยาลัยฯ ได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื่อง โดยงานแรกจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายนนี้ เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป เป็นงานวันสถาปนาครบรอบ 30 ปีโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ ภายในพิธีจะมีการวางพวงมาลัย ที่ รูปปั้นคุณพ่อเรย์ ณ ศูนย์ประชุมพระมหาไถ่ ก่อนที่จะมีการนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป เดินทางมาประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์ พร้อมถวายภัตตาหารเพล และเชิญผู้เข้าร่วมงานรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

           ต่อมาเป็น งานมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ในเวลา10.00 น.วันที่ 8 ธันวาคม 2561 โดยได้รับเกียรติจาก บาทหลวง ดร.พิชาญ ใจเสรี ประธานกรรมการบริหารวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษา เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ และเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิใจให้แก่นักเรียน ได้นำความรู้ความสามารถไปใช้ประกอบอาชีพเลี้ยงตนเอง และครอบครัวต่อไป นอกจากนี้ภายในงานยังจะมีการมอบโล่เกียรติคุณให้แก่องค์กรนายจ้าง และพิธีมอบใบเกียรติคุณแก่นักเรียนดีเด่น ก่อนที่จะมีการถ่ายภาพที่ระลึกร่วมกัน

           ส่วนงานที่สาม ปิดท้ายที่งานคืนสู่เหย้าชาวเหลือแดง ประจำปี 2561 ในช่วงค่ำของวันเดียวกัน  ตั้งแต่ 18.00 น. เป็นต้นไป โดยกิจกรรมจะเริ่มจากการแสดงความยินดีกับโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ซึ่งได้เลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ต่อจากนั้นก็จะมีการจุดเทียนรำลึกถึงคุณพ่อเรย์ และพิธีแสดงมุทิตาจิตมอบพวงมาลัยแด่บูรพาจารย์ ก่อนที่จะมีการรับประทานอาหารร่วมกัน พร้อมชมความบันเทิงบนเวที สลับกับกิจกรรมจับรางวัล เพื่อสร้างความสนุกสนานให้แก่งาน

Follow Us