MTEC มอบรองเท้าเพื่อสุขภาพสำหรับผู้สูงวัย พร้อมติดตามผลการใช้งาน นำไปพัฒนาผลิตภัณฑ์

          ที่ห้องประชุม 221  ศาลาว่าการเมืองพัทยา (13 พ.ย.2561)  สำนักพัฒนาสังคมเมืองพัทยา ร่วมกับ  หน่วยวิจัยวิศวกรรมชีวการแพทย์ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC ) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)  จัดกิจกรรมพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าเฉพาะบุคคลสำหรับผู้สูงอายุ  หลังจากที่เปิดรับสมัครอาสาสมัครผู้สูงอายุตามชุมชนต่างๆ ของเมืองพัทยาจำนวน 59 ราย มาทดลองใส่รองเท้าเพื่อสุขภาพ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับจากอาสาสมัครไปสร้างต้นแบบของระบบและพัฒนาเป็นรองเท้าสำหรับผู้สูงอายุที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพเพื่อให้ผู้สูงอายุได้ใส่กัน 

            ในงานครั้งนี้ เป็นวันมอบรองเท้าให้กับอาสาสมัครทั้ง 59 คน  ก่อนที่ทาง MTEC จะนัดกลุ่มอาสาสมัครมาสอบถามความพึงพอใจหลังจากที่ใช้รองเท้าไปแล้ว 1-2 เดือน

            ทั้งนี้ เท้าคนเราประกอบไปด้วยกระดูกทั้งสิ้น 26 ชิ้น  มีเส้นประสาทหลอดเลือด กล้ามเนื้อ  และ เอ็นยึดกระดูก ซึ่งรวมกันเป็นโครงสร้างของเท้าที่มีบทบาทสำคัญในการเคลื่อนไหว ยืน เดิน วิ่ง  ซึ่งลักษณะเท้าของแต่ละบุคคลจะมีความแตกต่างกันออกไปตามพันธุกรรม สรีระ หรือกิจกรรมของแต่ละบุคคล โดยสามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ  ประเภท อุ้งเท้าสูง , อุ้งเท้าปรกติ และ อุ้งเท้าแบ ดังนั้นจึงต้องมีการตรวจโครงสร้างของเท้าและการกระจายน้ำหนักของฝ่าเท้าด้วยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้วิเคราะห์ข้อมูลในการออกแบบแผ่นรองฝ่าเท้าของแต่ละบุคคล

              MTEC และ NECTEC ได้พัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อผลิตรองเท้าและแผ่นรองฝ่าเท้าเฉพาะบุคคลโดยใช้เครื่องสแกน 3 มิติ ในการเก็บรูปเท้าของแต่ละบุคคล เพื่อนำมาออกแบบและผลิตแผ่นรองฝ่าเท้าที่พอดีกับรูปเท้าของแต่ละบุคคลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 

               สำหรับผู้ที่เริ่มใช้อุปกรณ์ครั้งแรกควรเริ่มใส่วันละ 1-2 ชั่วโมงต่อวัน  เพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัวเข้ากับรองเท้าเฉพาะบุคคล สำหรับผู้ที่เริ่มใช้รองเท้าเฉพาะบุคคลครั้งแรกไม่ควรใส่ออกกำลังกายหรือใส่เดินทั้งวันในช่วงแรก เนื่องจากเท้ายังไม่คุ้นชิน จากนั้นจึงเพิ่มระยะเวลาการใช้รองเท้าประมาณวันละ 1-2 ชั่วโมง  จนกระทั่งประมาณ 1 เดือน  จึงใช้รองเท้าตลอดทั้งวัน

Follow Us