ทม.หนองปรือ ร่วมกับ สพภ.3 ชลบุรี  ออกหน่วยบริการประชาชน ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย

            ที่ศูนย์  กศน. วัดบุญสัมพันธ์  (15 พ.ย.2561) โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา  ได้นำนักเรียนช่างไฟฟ้า ออกหน่วยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ากับประชาชน ตามโครงการศูนย์ช่างประจำชุมชน  เทิดไท้องค์ราชัน 80 พรรษา อันเป็นความร่วมมือระหว่างเทศบาลเมืองหนองปรือ กับ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค(สพภ.) 3 ชลบุรี ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน นำเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ใช้งานไม่ได้ มาให้นักเรียนช่างไฟฟ้าซ่อมอย่างไม่ขาดสาย โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่หากต้องมีการเปลี่ยนอะไหล่ เจ้าหน้าที่จะให้เจ้าของไปซื้ออะไหล่มาให้นักเรียนช่างฯ เปลี่ยนให้โดยไม่คิดค่าแรงแต่อย่างใด ช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนได้มาก   

         นอกจากนี้ ในการออกหน่วย ยังมีบริการด้านอื่นๆ อีก อาทิ บริการเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์และรถจักรยานยนต์ จำหน่ายหมวกกันน็อคราคาพิเศษ บริการตัดผมสุภาพบุรุษและสุภาพสตรี ฟรี  และ  บริการตรวจสอบเช็คสภาพรถยนต์ฟรี เป็นต้น

Follow Us