หนองปรือ รณรงค์ลดปริมาณขยะ “โฟม-พลาสติก” นำร่อง “ตลาดสด-ร้านค้า” กระตุ้นประชาชนตระหนักถึงสารพิษปนเปื้อน

           ที่ บริเวณตลาดไร่วนาสินธุ์ เมื่อวันที่ 16 พ.ย.2561 นายมาย ไชยนิตย์ นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปรือ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ประจำปี 2561 พร้อมด้วยนายธีรวิทย์ ทองนอก ปลัดเทศบาลเมืองหนองปรือ นำเหล่าข้าราชการ และชาวบ้านในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวอย่างคับคั่ง

          ด้าน นายมาย กล่าวว่า ปัญหาพลาสติกและโฟมนับเป็นปัญหาที่สำคัญ ส่งผลกระทบต่อประชาชน และสิ่งแวดล้อม ซึ่งกำลังมีปริมาณเพิ่มขึ้นมากทุกปี ดังนั้นเพื่อให้การจัดการ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอน และมีระบบ เทศบาลเมืองหนองปรือ จึงได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น อันเป็นการขอความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ช่วยกันลด ละ เลิก การใช้พลาสติก และโฟม เพื่อตระหนักถึงอันตราย นำไปสู่การจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ และมีสภาพแวดล้อมที่ดี โดยโครงการดังกล่าวจะประสบความสำเร็จได้ ต้องขอขอบคุณประชาชนที่มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน และโครงการนี้เป็นกิจกรรมที่ดีอันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม และสุขภาพของประชาชนชาวหนองปรือ ตามนโยบายการพัฒนาเมืองหนองปรือ น่าอยู่ที่ยั่งยืน ในอนาคต

ทั้งนี้ พลาสติก และโฟม เป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ ซึ่งต้องจัดการ และแก้ไขปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนมีระบบการบริหารจัดการที่ถูกต้อง เนื่องจากส่งผลกระทบต่อประชาชน และปัญหาสิ่งแวดล้อม ซึ่งโฟมใช้เวลาย่อยสลายนานถึง 800 ปี และพลาสติกต้องใช้เวลาในการย่อยสลายถึง 450 ปี ด้วยเหตุนี้จึงสร้างปัญหาในการกำจัด เพราะจากต้องใช้ต้นทุนในการกำจัดสูงเปลืองพื้นที่ฝังกลบ อีกทั้งยังเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของแมลง รวมทั้งสัตว์ที่เป็นพาหะนำโรคก่อให้เกิดความรำคาญ ส่งผลกระทบ

 สำหรับอันตรายจากการใช้โฟม ซึ่งมักพบสารเคมี 3 ชนิด ปนเปื้อนมากับอาหาร ได้แก่ สารสไตรีน, สารเบนซิน และสารพะทาเลต โดยสารเหล่านี้เป็นสาเหตุ ก่อให้เกิดโรคมะเร็งเต้านมในผู้หญิง และมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย มีผลทำให้เกิดโรคโลหิตจางได้ หากรับสารพิษเป็นระยะเวลานาน เนื่องจากสารเบนซินจะทำลายไขกระดูก อันเป็นสาเหตุให้เม็ดเลือดแดงลดลง นอกจากนี้ยังมีผลต่อระบบสืบพันธุ์ ทำให้เป็นหมันในผู้ชาย และหญิงมีครรภ์อาจทำให้ลูกมีอาการดาวน์ซินโดรมได้ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในพื้นที่

         ดังนั้นเทศบาลเมืองหนองปรือ จึงจัดโครงการรณรงค์ลดปริมาณขยะ ภายใต้ประเด็นของการลด ละ เลิกการใช้โฟม และพลาสติกบรรจุอาหาร มีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความเข้าใจ และสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการหันมาใช้วัสดุที่ปลอดภัยต่อสุขภาพ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุอาหารแทน โดยเริ่มนำร่องดำเนินการในตลาดสด และสถานประกอบการร้านค้าในเขตเทศบาลเมืองหนองปรือ

Follow Us