วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทำบุญเนื่องในวันสถาปนาครบรอบ 30 ปี

( 29 พฤศจิกายน 2561 ) ที่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ได้จัดให้มีพิธีทำบุญเลี้ยงเพลพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา โดยมีนายรัตนชัย สุทธิเดชานัย ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา และนายอุดมโชค ชูรัตน์ ผู้อำนวยการเข้าร่วมในพิธี ท่ามกลางคณะครู และนักเรียนในสังกัดเข้าร่วมในพิธีอย่างพร้อมเพรียง

หลังจากที่โรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่ พัทยา ได้เลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา ทางคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาฯ จึงได้กำหนดให้มีการจัดกิจกรรมฉลองให้แก่วันสถาปนา ครบรอบ 30 ปี ขึ้น เพื่อเป็นการเฉลิมฉลองให้แก่องค์กรที่ได้เดินหน้าให้ความรู้ และพัฒนาศักยภาพของผู้พิการมาตลอด 30 ปี ซึ่งถือเป็นสถาบันแห่งการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้พิการโดยแท้ ที่มุ่งเน้นสอนให้ผู้พิการสามารถประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองได้ และเป็นความภาคภูมิใจของครอบครัว

ในพิธีฯ ได้นิมนต์คณะสงฆ์ จำนวน 9 รูป เดินทางมาประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ ตลอดจนคณะครู และนักเรียน รวมทั้งยังได้ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ ก่อนที่ทั้งหมดจะร่วมกันกรวดน้ำอุทิศส่วนบุญส่วนกุศล ตามลำดับ

Follow Us