โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารามาริส  จับมือ  ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ ทำความดีบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ

         ที่โรงแรมเซ็นทารามาริส  (29 พ.ย.2561) นางณัฐชา พันรูปท้าว ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไป นำทีมผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน และ นาวาเอกขวัญเมือง คเรศตรี เสนาธิการศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ มอบหมายให้ พันจ่าเอกประเสริฐ จิตรแก้ว นำทีมเจ้าหน้าที่ทหาร  ร่วมบริจาคโลหิต โดยมีภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี จัดโครงการ “รวมน้ำใจชาวมาริส และศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือทำความดีบริจาคโลหิต 1 คนให้ 3 คนรับ” ทำความดีเพื่อสังคม หรือ กิจกรรม CSR เพื่อเป็นการสำรองโลหิต ให้แก่ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 3 สภากาชาดไทย จังหวัดชลบุรี

           ทั้งนี้ทางผู้บริหารฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสำรองโลหิต เนื่องในปัจจุบัน มีผู้ป่วยจำนวนมากที่มีความต้องการโลหิตเพื่อใช้การรักษา และช่วยชีวิตสำหรับผู้ประสบอุบัติเหตุฉุกเฉิน โดยจากสถิติในการรับบริจาคโลหิตของสภากาชาดไทย พบว่าจำนวนโลหิตภายในคลังเลือดยังมีน้อยกว่าความต้องการใช้โลหิต ณ ปัจจุบัน การบริจาคโลหิตจึงเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และยังทำให้สุขภาพของผู้บริจาคแข็งแรงและมีระบบการไหลเวียนของเลือดดีขึ้นอีกด้วย 

          ผู้บริหารของโรงแรมเซ็นทรา บายเช็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียน มีนโยบายในการจัดกิจกรรม บริจาคโลหิต เพื่อเพื่อนมนุษย์เป็นประจำทุก 3 เดือน โดยจัดขึ้น 4 ครั้ง ต่อปี โดยครั้งนี้เป็นการจัดครั้งที่ 4 ของปี 2561 และมีกิจกรรมนี้ได้การตอบรับอย่างดีจากลูกค้าผู้เข้าพัก  พนักงาน โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทารา มาริส รีสอร์ท จอมเทียนและศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ

Follow Us