กรมการค้าภายในร่วมสภาการชั่งตวงวัดจัดอบรมสมาชิก11ชาติApacตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว 

            ที่ โรงแรมพูลแมน จี พัทยา(3ธ.ค.2561) นายฉัตรชัย ศักดิ์ศิลปชัย รองอธิบดีกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรมนานาชาติ การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว พร้อมด้วย นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว ผู้เชี่ยวชาญด้านความชื้นข้าว เอเชียแปซิฟิก Mrs.Marian T Haire ผู้ดูแลมาตรฐานชั่งวัด เอเชียแปซิฟิก จ้าหน้าที่ประเทศสมาชิกสภาการชั่งตวงวัด ภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก 11 ประเทศ เข้าร่วมประชุมอบรมอย่างพร้อมเพรียง

            สำหรับการจัดอบรมนานาชาติ การตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว ในครั้งนี้เพื่อเสริมทักษะและความรู้ความเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานและเทคนิคการตรวจสอบให้คำรับรองเครื่องวัดความชื้นข้าว ให้กับตัวแทนเจ้าหน้าที่งานด้านชั่งตวงวัดของประเทศสมาชิกสภาการชั่งตวงวัดแห่งเอเชียแปซิฟิก จำนวน 11 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศภูฎาน ประเทศกัมพูชา ประเทศอินโดนีเซีย ประเทศคิริบาส ประเทศลาว ประเทศมองโกเลีย ประเทศเมียนมา ประเทศฟิลิปปินส์ ประเทศศรีรังกา ประเทศไทย และประเวียดนาม อีกทั้งเพื่อเสริมทักษะความรู้ความเชี่ยวชาญให้กับผู้เข้าอบรมในด้านการจัดทำระบบการสอบกลับได้ของเครื่องวัดความชื้นข้าว โดยวิธีการต่างๆ เพื่อนำความรู้ที่ได้รับไปตรวจสอบเครื่องวัดความชื้นข้าว และเพื่อคุ้มครองเกษตรกรและสร้างความเป็นธรรมในการซื้อขายข้าว

Follow Us