ปราสาทสัจธรรม-ภาครัฐ-เอกชน จัดพิธีปลงผม บรรพชาสามเณร ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวง รัชกาลที่ 9

          ที่ ปราสาทสัจธรรม พัทยา(5 ธ.ค.2561)  นายธานินทร์ ชลจิตต์ ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีบรรพชาสามเณรจำนวน 403 รูป ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดช โดยนิมนต์พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป จากวัดบางละมุง มาประกอบพิธี ท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติ ประชาชน ผู้ปกครองสามเณร เข้าร่วมพิธีปลงผมบวชสามเณร อย่างพร้อมเพรียง

                 หลังจากนั้น ตัวแทนนักเรียนได้กล่าวคำขอขมาต่อหน้าประธานพิธี ตลอดจนพ่อแม่ ญาติพี่น้อง ต่อด้วย พิธีการปลงผมนักเรียนผู้สมัครบรรพชา ประกอบด้วย นักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆ จากทั่วอำเภอบางละมุงและพื้นที่ใกล้เคียง เข้าร่วมบรรพชาสามเณรในครั้งนี้ ทั้งหมด 403 รูป

          สำหรับโครงการบรรพชาสามเณร ในครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5 -9 ธันวาคม 2561 โดยในช่วงวันที่ 6 -8 ธันวาคม สามเณรทั้ง 403 รูป จะเดินบิณฑบาตจากพุทธศาสนิกชน ในเส้นทางปราสาทสัจธรรม ตลาดนาเกลือและปราสาทสัจธรรมซอยโพธิสาร

Follow Us