มาร่วมเชียร์..นักกีฬากว่า 200 ชีวิตตบเท้าเข้าร่วมชิงชัยการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา 2019  

         ณ ลานกีฬาทางน้ำหาดจอมเทียนเมืองพัทยา เมื่อวันที่ 8 ม.ค.นายนายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ รองนายกเมืองพัทยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา ประจำปี 2562 พร้อมด้วย นายเสรี จำปาเงิน ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและกีฬา คณะที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา เจ้าหน้าที่จัดการแข่งขันและนักกีฬาเข้าร่วมพิธีเปิดอย่างคับคั่ง

        สำหรับการแข่งขันกีฬาทางน้ำเมืองพัทยา มีขึ้นเพื่อส่งเสริมและพัฒนากีฬาทางน้ำเมืองพัทยาให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายในวงกว้าง  อีกทั้งเพื่อเป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพัทยาให้สมกับเป็นเมืองกีฬาอย่างแท้จริง โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย 1.กีฬาเจ็ตสกี แข่งขันในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม 2562 /2.กีฬาเรือเร็วท้องถิ่น แข่งขันในระหว่างวันที่ 8-9 มกราคม /3.กีฬาวินด์เซิร์ฟ แข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม และ4.กีฬาพายบอร์ด SUP แข่งขันระหว่างวันที่ 10-13 มกราคม 2562 ซึ่งการแข่งขันในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือระหว่างสมาคมวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ และสโมสรเจ็ตสกีเมืองพัทยา จัดส่งบุคลากรมาช่วยจัดการแข่งขันและตัดสิน เพื่อให้การแข่งขันมีมาตรฐานและถูกต้องตามกฎกติกาอีกด้วย

Follow Us