คลังก๊าซบ้านโรงโป๊ะ  มอบกรวยยางให้กับ มูลนิธิสวางบริบูรณ์ธรรมสถาน นำไปใช้เพื่อสาธารณประโยชน์

            ที่มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ( 16 ก.พ. 62)  นายประสิทธิ์ ทองทิตย์เจริญ ประธานหน่วยกู้ภัยมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน ให้การต้อนรับตัวแทนคณะผู้บริหารจากคลังก๊าซ ปตท.นำโดย นายโกศล  ภูวนัยวีรพงษ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันศรีราชา และนางธิภาพรรณ  กาญจนบันเทิง ผู้จัดการส่วนบริการงานคลังภาคตะวันออก  ที่เดินทางมามอบกรวยยางให้กับมูลนิธิสว่างบริบูรณ์ธรรมสถาน เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่เป็นสาธารณประโยชน์

            นายโกศล ภูวนัยวีรพงษ์ ผู้จัดการส่วนคลังน้ำมันศรีราชา บริษัท ปตท.จำกัดมหาชน เผยว่า ในส่วนของคลังน้ำมันศรีราชา ถือว่าเป็นส่วนที่ทำงานใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุด ดังนั้นจึงจำเป็นต้องจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับชุมน ในการร่วมกันดูแลชุมชน หรือกิจกรรม CSR  หรือมอบสิ่งของเพื่อช่วยเหลือสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยในแต่ละปี บริษัท ปตท.ก็จะมอบกรวยยาง เพื่อสนับสนุนการทำงานของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนมาอย่างต่อเนื่อง โดยจะสลับสับเปลี่ยนกันไปในแต่ละหน่วยงาน  เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกัน ซึ่งในคร้งนี้ ส่วนคลังฯ ได้เลือก มูลนิธิสว่างบริบูรณ์ เนื่องจากว่าเป็นหน่วยงานหนึ่งที่ทำกิจกรรมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อสังคมมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งทางคลังก๊าซยินดี และพร้อมที่จะให้การสนับสนุนในปีต่อไปด้วย

Follow Us