กกต.ชลบุรี ห่วงผู้สูงอายุ จัดซ้อมหย่อนบัตร ก่อนเลือกตั้งล่วงหน้า 17 มี.ค.นี้

         ที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุมชนผู้สูงอายุบ้านบางละมุง (6 มี.ค.2562)  คณะกรรมการการเลือกตั้ง จังหวัดชลบุรี นำทีมงานเจ้าหน้าที่มาให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ เรื่องของการใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าในวันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562  ซึ่งเจ้าหน้าที่แนะนำขั้นตอนเข้าคูหา ตั้งแต่การตรวจสอบรายชื่อ แสดงบัตรประชาชน  รับบัตรเลือกตั้ง เข้าคูหา กาให้ชัด พับและหย่อนบัตรด้วยตนเอง  บัตรใบเดียว กาได้หมายเลขเดียว

          นอกจากนี้ในส่วนของคูหาเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ศูนย์พัฒนาการจัดการสวัสดิการสังคมชุมชนผู้สูงอายุบางละมุง ได้จัดอุปกรณ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งเพิ่มเติม ได้แก่ แว่นขยายประจำคูหา และไฟส่องสว่างเพิ่ม  เพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถเห็นบัตรเลือกตั้งชัดเจนมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ จำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งล่วงหน้า ในเขต 31 คน  และเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต 91 คน

Follow Us