มนร. จับมือ อีซูซุหาดใหญ่ อบรมช่างใหม่ เสริมความรู้ด้านเครื่องยนต์

          ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ตำบลโคกเคียน อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส เมื่อวันที่ 11 มี.ค.ที่ผ่านมา นายเอกรัฐ หลีเส็น  ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมด้านยานยนต์ให้สถานประกอบการ โดยมี ผศ.ดร.จงรัก พลาศัย นายกสภามหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวพบปะผู้เข้าร่วมโครงการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสสุคนธ์ แสงมณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ กล่าวต้อนรับ อาจารย์ ดร.ยรรยง สุรัตน์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ กล่าวรายงานความเป็นมาของโครงการ และนางสุนันท์ เสาวภาพ ผู้จัดการทั่วไป กลุ่มบริษัทอีซูซุหาดใหญ่ พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ บุคลากร นักศึกษา และผู้เข้าร่วมโครงการ ให้การต้อนรับ

          ทั้งนี้ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ ร่วมกับ บริษัทกลุ่มอีซูซุหาดใหญ่ จำกัด  จัดโครงการฝึกอบรมด้านเครื่องยนต์ให้สถานประกอบการขึ้น ระหว่างวันที่ 11- 12 มีนาคม 2562  เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ช่างใหม่ด้านเครื่องยนต์ สำหรับกลุ่มอีซูซุใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 4 ศูนย์บริการ การดำเนินโครงการในครั้งนี้ได้จัดต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 3 จากการดำเนินโครงการครั้งที่ผ่านมา สามารถขยายจำนวนช่างประกอบการในจังหวัดนราธิวาส ปัตตานี และยะลา ได้เป็นอย่างดี ซึ่งตรงกับความต้องการของตลาดแรงงาน การจัดโครงการในครั้งนี้ มีสถานประกอบการบริษัท อีซูซุหาดใหญ่ จำกัดเข้าฝึกอบรม จำนวน 9 คน คณะผู้บริหารและครูฝึก จำนวน 6 คน ผู้เข้าร่วมโครงการจากส่วนราชการภายนอก จำนวน 15 คน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย จำนวน 31 คน บุคลากรและนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 คน โดยผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับการรับรองผ่านการฝึกอบรมจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ การบริการวิชาการวิชาชีพในครั้งนี้ จะสร้างความเข้มแข็งทางด้านแรงงาน และเป็นอีกหนึ่งในการสร้างทักษะความเป็นช่างพื้นฐานชำนาญการต่อไป

          ด้าน นายเอกรัฐ หลีเส็น ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส กล่าวภายหลังเยี่ยมชมการทดสอบสมรรถนะเครื่องยนต์ และชมศูนย์เรียนรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยียานยนต์ว่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ได้ให้ความสำคัญการสร้างเครือข่าย มีการบูรณาการร่วมกันระหว่างสถาบันกับสถานประกอบการ และได้สร้างเครือข่าย ร่วมกันในการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ สามารถนำไปประกอบอาชีพได้

รพี มามะ/ข่าว

Follow Us