กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งที่ 7 อ.บางละมุ ง ตรวจรับอุปกรณ์จัดเลือกตั้ง 17 มีนาคมนี้

ที่โดมสวนสุขภาพเทศบาลเมืองหนองปรือ (16มี.ค.2562) พ.จ.อ.สมชัย ศิริสมบัติ ผู้อำนวยการประจำเขตเลือกตั้งที่ 6 พร้อมด้วยคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้า นอกเขตและในเขต เขต 7 ได้แจกหีบบัตร บัตรนับคะแนน และอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการเลือกตั้ล่วงหน้าในวันที่ 17 มีนาคมนี้ แก่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งทั้ง 14 หน่วย ที่เดินทางมารับอุปกรณ์ในการเลือกตั้งที่จำเป็นต้องใช้ ได้แก่ บัตรเลือกตั้ง สายรัดหีบบัตร ปากกา กระดาษ เชือก ถุง เป็นต้น
     ทั้งนี้ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง นอกเขตทั้ง 14 หน่วย ได้มาตรวจรับและตรวจเช็คอุปกรณ์ให้ตรงกับจำนวนที่ได้รับแจ้งมาก ก่อนที่จะนำไปเก็บรักษาไว้ที่เทศบาลเมืองหนองปรือในที่ๆ ปลอดภัย ก่อนที่กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขต เขต 7 จะได้นำไปใช้ในวันรุ่งขึ้น (17มี.ค.) ณ สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียติ 82 พรรษา (สวนพ่อ) โดยบรรยากาศในการับหีบบัตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีเจ้าหนาที่ตำรวจจาก สภ.หนองปรือ มาคอยดูแลความปลอดภัยอย่างเข้มงวด

Follow Us